określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Mamino.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.mamino.pl.
Sprzedawca – Tuguldur Ariunbold, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mamino Tuguldur Ariunbold z siedzibą w Krakowie, ul. Chełmońskiego 146/10 31-348, NIP: 6182111925, Regon: 520235640

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Chełmońskiego 146/10, 31-348 Kraków

Adres e-mail: otgonzula@gmail.com

Telefon: 882199136

Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Chełmońskiego 146/10, 31-348 Kraków

Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Chełmońskiego 146/10, 31-348 Kraków

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Za pośrednictwem platformy płatniczej:

Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
  3. Do paczkomatów InPost

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas telefonicznie lub mailowo na otgonzula@gmail.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Wzór formularza zwrotu PDF znajduje się pod podanym linkiem
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Mamino Tuguldur Ariunbold, ul. Chełmońskiego 146/10, 31-348 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 5. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Aleja Harcerska 3A, 41-500 Chorzów.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Mamino Tuguldur Ariunbold z siedzibą w Krakowie, ul. Chełmońskiego 146/10 31-348, NIP: 6182111925, Regon: 520235640 (dalej: Administrator danych).

2. Administrator danych będzie zbierał od Klientów za pośrednictwem Witryny następujące dane osobowe Klientów:

a) Imie i Nazwisko

b) Adres korespondencyjny

c) Adres email

d) Numer telefonu

e) Adres zamieszkania

3. Poza danymi wymienionymi w punkcie 2, żadne inne dane nie będą zbierane przez Administratora danych.

4. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się, niezależnie od możliwości kontaktu korespondencyjnego na podany powyżej adres siedziby, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: otgonzula@gmail.com.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz udzielonej przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli dodatkowo dobrowolnie ją wyrazi – w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu i ze wszystkich funkcji systemu Zamówień na Towary oferowane w Sklepie. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji, wysyłki towaru pod wskazany przez Klienta adres, założenia i utrzymywania Konta Użytkownika oraz do celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z punktem 14.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności sklepu pod adresem www.mamino.pl

8. Każdy Klient, którego dane osobowe dotyczą, może żądać od Administratora danych dostępu do tych danych osobowych, które jego dotyczą, a także może żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

9. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą osoby trzecie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie Regulaminu, w szczególności uczestniczące w realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w tym zawartej umowy sprzedaży. Odbiorcami Danych Osobowych Klienta będą podmioty pośredniczące w zamawianiu usług kurierskich, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie w celu nadania przesyłki oraz podmioty prowadzące serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

10. Każdemu Klientowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych, zgodnie z RODO. Oznacza to, że Klient, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi danych, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora danych, któremu dostarczono te dane osobowe, w przypadkach określonych w RODO.

11. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 6 oraz ust. 14, zgoda taka na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili odwołana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej odwołaniem oraz na przetwarzanie danych osobowych na podstawie wskazanej w ust. 6 powyżej.

12. Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub inny wyznaczony organ nadzorczy, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą, narusza przepisy RODO.

13. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w punkcie 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu. W przypadku niepodania określonych danych osobowych nie jest możliwe korzystanie ze Sklepu i składanie Zamówień.

14. Każdy Klient może wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów pochodzących nie tylko od Administratora danych, lecz także od innych podmiotów. Administratorem danych jest ten sam podmiot, tj. Mamino Tuguldur Ariunbold z siedzibą w Krakowie, ul. Chełmońskiego 146/10 31-348, NIP: 6182111925, Regon: 520235640. Zgoda ta ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie nie wpływa na samą możliwość korzystania ze Sklepu.

15. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym wskazanego w ust. 14 powyżej, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi danych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

16. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie wskazanej w ust. 14 powyżej, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient, którego dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

17. Dane zebrane od Klientów przetwarzane w sposób określony powyżej nie będą wykorzystywane do profilowania ani nie będzie w stosunku do nich wykorzystywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Polityka dotycząca plików „cookies”

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

2. Pliki cookies przechowywane są w celu obsługi Witryny, zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów, dla celów statystycznych, badania potrzeb Klientów, doboru reklam odpowiednio do zainteresowań Klienta korzystającego z Witryny, przeciwdziałania nadużyciom w korzystaniu z Witryny itp.

3. Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

4. Z uwagi na fakt, że większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości, Klient, który nie wyraża zgody, aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

a) w przypadku przeglądarki Internet Explorer należy– wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies,

b) w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox należy – wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”,

c) w przypadku przeglądarki Opera należy – wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane” a potem „Ciasteczka”,

d) w przypadku przeglądarki Google Chrome należy – z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla zaawansowanych” oraz” Ustawienia plików cookie”.

5. Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Klientów przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

6. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies na urządzeniu Klienta może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Witryny.

7. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Witryny w przypadku, gdy Klient ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

Zmiany w Polityce Prywatności

1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Klientów.

2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane w Witrynie, nie będą jednak miały zastosowania do Klientów, których dane osobowe są przetwarzane zgodnie z poprzednio obowiązującą Polityką Prywatności.

3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu– Wzór formularza zwrotu.